Skip to main content

Drop-in Vaccinationer i

Eskilstuna & Strängnäs

Vaccinera dig mot TBE, Bältros, Influensa mm.

Vaccination är avgörande för att skydda både individ och samhälle från allvarliga sjukdomar. Det skapar immunologiskt försvar, minskar spridningen av infektioner och förhindrar potentiella komplikationer. Vaccination skapar en solid grund för folkhälsan.

Våra vaccinationer, priser & kostnad (A-Ö)

Information om de vaccin vi erbjuder och hur mycket dem kostar.

Bältrosvaccin (Shingrix) – 2.500 kr

Shingrix är ett vaccin som används för att förebygga bältros, en smärtsam sjukdom orsakad av varicella-zosterviruset. Varicella-zosterviruset är samma virus som orsakar vattkoppor. Efter att en person har haft vattkoppor förblir viruset inaktivt i kroppens nervceller. Åratal senare kan viruset återaktiveras och leda till bältros.

Shingrix är ett rekombinant vaccin, vilket innebär att det inte innehåller levande virus. Istället innehåller det ett specifikt protein från varicella-zosterviruset, vilket stimulerar immunsystemet att skapa en starkare och mer långvarig immunrespons mot viruset.

Vaccinet är utformat för att minska risken för att utveckla bältros och komplikationer som postherpetisk neuralgi, vilket är en långvarig smärta som kan uppstå efter att bältrosutslag har läkt. Shingrix rekommenderas vanligtvis för personer över 50 år eller personer 18 år och äldre med ökad risk för bältros.

Doser, schema & intervall

Vaccinet ska tas två gånger med ett intervall på två månader mellan doserna. I dagsläget vet vi ej hur länge skyddet varar men det finns studier som visar på ett gott skydd efter 10 år men sannolikt betydligt längre.

Biverkningar

Bältrosvaccinet Shingrix kan ge upphov till milda biverkningar. Lokala reaktioner inkluderar rodnad, svullnad och smärta vid injektionsstället. Systemiska biverkningar som feber, huvudvärk och muskelvärk kan också förekomma. Svåra biverkningar är sällsynta, och nyttan överväger vanligtvis dessa tillfälliga besvär.

Difteri + Stelkramp + Kikhosta + Polio – 580 kr

Difteri, orsakad av Corynebacterium diphtheriae-bakterien, är en potentiellt allvarlig sjukdom som påverkar luftvägarna. Vaccin mot difteri, oftast administrerat som en del av kombinationsvacciner, är avgörande för att förebygga sjukdomen och dess spridning. Ingår i barnvaccinationsprogrammet men ska fyllas på vid vuxen ålder.

Stelkramp, orsakad av Clostridium tetani-bakterien, är en allvarlig sjukdom som kan uppstå genom sår. Vaccination mot stelkramp är avgörande för att förebygga infektionen. Regelbundna boosterdoser rekommenderas för att bibehålla effektivt skydd, särskilt efter skador eller sår. Ingår i barnvaccinationsprogrammet men ska även denna fyllas på vid vuxen ålder.

Kikhosta, orsakad av bakterien Bordetella pertussis, är en smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna och kan vara särskilt allvarlig för spädbarn. Vaccination mot kikhosta är viktig för att förebygga sjukdomen och minska dess spridning. I Sörmland ges kikhostevaccinet kostnadsfritt till alla gravida. Läs mer om vaccination för gravida på folkhälsomyndighetens hemsida.

Polio, en virussjukdom som kan leda till förlamning, har bekämpats effektivt genom poliovaccinationer. Vaccinering är avgörande för att utrota polioviruset och skydda samhällen från denna allvarliga sjukdom, vilket har varit en framgång inom global hälsa.

*Dessa vacciner ingår i barnvaccinationsprogrammet men rekommenderas påfyllnad i vuxen ålder.

Difteri + Stelkramp – 430 kr

Läs förklaringstext under fliken ”Drifteri + Stelkramp + Kikhosta + Polio”

Difteri + Stelkramp + Kikhosta – 510 kr (kostnadsfritt gravida)

Läs förklaringstext under fliken ”Drifteri + Stelkramp + Kikhosta + Polio”

*Kostnadsfritt för gravida, moderskapsintyg ska tas med vid besöket

Denguefeber – 1.810 kr

Denguefeber, överförd av myggor, orsakar influensaliknande symtom och kan vara allvarlig. Om man har råkat ut för infektion orsakad av dengue och sedan infekteras ytterligare en gång, löper man flerfaldig risk för svår sjukdom orsakad av denguefeber. Vaccinet som finns idag är ett levande försvagat vaccin och är godkänt från 4 års ålder.

Gula Febern – 700 kr

Gula febern, överförd av myggor, är en potentiellt dödlig virussjukdom. Gula febern-vaccinet är en central förebyggande åtgärd för att skydda människor mot infektionen och förhindra utbrott. Vaccinering är särskilt viktig för resenärer som besöker riskområden där sjukdomen förekommer.

HPV (Gardasil 9) – 2.310 kr

Gardasil 9 är ett HPV-vaccin som skyddar mot nio olika stammar av humant papillomvirus, inklusive de som kan leda till livmoderhalscancer och andra cancersjukdomar. Vaccinet är en viktig förebyggande åtgärd för att minska HPV-relaterade sjukdomar och cancerfall.

*Detta vaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan ett antal år tillbaka. 

Hepatit A + B – Vuxen 695 kr Barn 550 kr

Hepatit A och B är allvarliga virusinfektioner som påverkar levern. Kombinationsvaccinet för Hepatit A och B är en effektiv strategi för att skydda mot båda dessa sjukdomar. Vaccination rekommenderas, särskilt för dem som reser till områden med hög förekomst eller har ökad risk.

Hepatit A – Vuxen 550 kr Barn 475 kr

Hepatit A är en virusinfektion som påverkar levern. Hepatit A sprids framförallt genom mat och dryck. Vaccination rekommenderas särskilt för dem som reser till områden med hög förekomst eller har ökad risk.

Hepatit B – Vuxen 500 kr Barn 430 kr

Hepatit B är en virusinfektioner som påverkar levern. Hepatit B överförs framförallt via blod eller genom oskyddat sex. Vaccination rekommenderas, särskilt för dem som reser till områden med hög förekomst eller har ökad risk.

*Detta vaccin infördes i barnvaccinationsprogrammet i Sörmland under år 2011.

Säsongsinfluensa - Vaxigrip tetra / Efluelda – 420 kr/740 kr

Vaxigrip Tetra och Efluelda är säsongsinfluensa-vacciner som syftar till att skydda mot influensavirusets olika stammar. Dessa vacciner är en viktig årlig förebyggande åtgärd för att minska spridningen av influensa och mildra dess allvarliga konsekvenser.

Japansk Encephalit – 1.500 kr

Japansk encefalit är en virusorsakad inflammation i hjärnan, överförd genom myggor. Vaccination mot japansk encefalit är avgörande i områden där sjukdomen är endemisk och för resenärer till dessa områden för att minimera risken för infektion och allvarliga komplikationer.

Kolera (Dukoral) – 1000 kr (2 doser)

Dukoral är ett vaccin som används för att förebygga kolera, en mag-tarminfektion orsakad av bakterien Vibrio cholerae. Vaccinet är särskilt relevant för personer som reser till områden där kolera förekommer, och det bidrar till att minska risken för infektion och spridning.

Kolera (Vaxchora) – 1000 kr (1 dos)

Vaxchora är ett oralt koleravaccin som ger skydd mot Vibrio cholerae-bakterien, som orsakar kolera. Det är särskilt användbart för resenärer till områden där kolera är utbrett och ger en effektiv förebyggande åtgärd för att minska risken för infektion.

Meningokocker A+C+W+Y – 880 kr

Meningokocker A, C, W och Y är bakterier som kan leda till allvarliga infektioner, inklusive meningit. Vaccination mot dessa stammar är viktig för att förebygga sjukdomen och skydda sårbara grupper, såsom ungdomar och resenärer, från potentiella hälsorisker.

Meningokocker B – 1.785 kr

Meningokock B är en bakteriestam som kan orsaka allvarliga sjukdomar, inklusive meningit. Vaccination mot Meningokock B är en viktig förebyggande åtgärd för att skydda individer, särskilt unga vuxna och tonåringar, från potentiellt livshotande infektioner.

Pneumokocker – 500 kr / 1100 kr

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner, inklusive lunginflammation. Vaccination mot pneumokocker är en effektiv strategi för att skydda mot dessa infektioner och minska risken för komplikationer, särskilt hos äldre och personer med underliggande hälsotillstånd.

Polio – 430 kr

Polio, en smittsam virussjukdom, kan leda till förlamning. Ett effektivt poliovaccin har varit avgörande för att minska sjukdomens globala spridning. Massvaccinationssatsningar fortsätter för att eliminera polioviruset och skydda världens befolkning från denna allvarliga hälsorisk.

*Detta vaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Rabies – 1.155 kr

Rabies, en dödlig virussjukdom som överförs genom djurbett, kan förebyggas med rabiesvaccin. Snabb behandling efter exponering är kritisk. Vaccination är avgörande för att skydda människor som arbetar nära djur och för att minska risken för rabiesutbrott.

RS-Virus (Abrysvo - godkänt för gravida och äldre) – 2.100 kr

RS-viruset (respiratoriskt syncytialvirus) kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner, särskilt hos spädbarn och äldre vuxna. Abrysvo är ett vaccin som riktar sig mot RS-viruset och erbjuder en förebyggande åtgärd för att minska risken för allvarliga RS-virusinfektioner.

TBE (fästingvaccin) – Vuxen 450 kr Barn 410 kr

TBE (fästingburen encefalit) är en virussjukdom överförd av fästingar. Vaccin mot TBE är viktigt i områden där sjukdomen är endemisk för att skydda mot allvarliga neurologiska komplikationer. Det erbjuder en effektiv förebyggande åtgärd för dem som lever eller reser i riskområden.

Doser, schema & intervall

Hur ofta ska du ta det som barn, vuxen, 50år, 60år?

TBE-vaccin administreras vanligtvis som en grundserie av tre doser. För personer över 50 år samt immunsupprimerade ges en grundserie på 4 doser. Efter grundvaccinationen fyller man på med med ytterligare booster-dos efter tre år och sedan vart femte år för långvarigt skydd.

Biverkningar

TBE-vaccinets vanliga biverkningar är milda och kortvariga, inkluderande rodnad, ömhet och svullnad vid injektionsstället. En del kan uppleva huvudvärk, illamående, trötthet, samt muskel- och ledvärk. Allvarliga biverkningar är sällsynta, och fördelarna av vaccinet överväger oftast dessa tillfälliga obehag.

Tyfoidfeber – 480 kr

Tyfoidfeber, orsakad av bakterien Salmonella Typhi, är en potentiellt allvarlig matsjukdom. Vaccination mot tyfoidfeber är en viktig förebyggande åtgärd för resenärer till högriskområden och de som lever under otillfredsställande sanitära förhållanden för att minska infektionsrisken.

Vattkoppor – 860 kr

Vattkoppor, en smittsam sjukdom orsakad av varicella-zosterviruset, kan förebyggas med vattkoppsvaccin. Det erbjuder en säker och effektiv metod för att skydda mot sjukdomen och dess potentiella komplikationer, särskilt hos dem som inte tidigare har haft vattkoppor.

Doser, schema & intervall

Vaccinet ska tas två gånger med ett intervall på minst 4-8 veckor.

Mässling + Påssjuka + Röda hund – 570 kr

Mässling, en höggradigt smittsam virussjukdom, kan förhindras genom mässlingsvaccin. Vaccinationen är avgörande för att minska mässlingsutbrott och skydda samhällen. Det bidrar till att undvika allvarliga komplikationer och främjar kollektiv immunitet mot detta potentiellt farliga virus.

Påssjuka, orsakad av mumps-viruset, kan förebyggas med mumpsvaccin. Vaccinationen är avgörande för att minska risken för påssjuka och dess potentiella komplikationer, såsom inflammation i testiklarna eller äggstockarna, och bidrar till kollektiv immunitet för samhällsskydd.

Röda hund, en virusorsakad sjukdom, kan förebyggas genom vaccination. Röda hundvaccinet är en säker och effektiv metod för att skydda mot sjukdomen och dess potentiella komplikationer, särskilt under graviditet för att förhindra fosterskador.

*Dessa vacciner ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Drop-in & Boka tid för vaccination

Drop-in Vaccination, Eskilstuna, Öppettider

Kungsgatan 66 (framför Willys)
Gratis parkering 2 tim, P-skiva

Drop-in Vaccination
Mån, Tis & Tors: 10.00-16.00
Ons & Fre: 09.00-11.00

Bokning vaccination & övrigt
Mån – Tors: 08.00-17.00
Fre: 08.00-12.30

Lunchstängt: 12.00-13.00

> Boka vaccination vuxen
> Boka vaccination barn
> Hälsodeklaration
> Samtyckesblankett

Drop-in Vaccination, Strängnäs, Öppettider

Trädgårdsgatan 25
Gratis parkering 2 tim med P-skiva!

Drop-in vaccination
Ons: 13.00-16.00

> Boka vaccination vuxen
> Boka vaccination barn
> Hälsodeklaration
> Samtyckesblankett

Inför vaccination av barn

Smärtlindrande salva/kräm finns att köpa receptfritt på apoteket. Emlaplåster sätts på injektionsstället en timme innan vaccinationen. Läs gärna mer på Lilla barn smärtguiden eller kontakta oss för fler råd och tips om ditt barn är “stickrädd”.

Samtyckesblankett

Inför besök – Hälsodeklaration

Vänligen fyll i hälsodeklarationen inför besöket:
> Hälsodeklaration – Eskilstuna
> Hälsodeklaration – Strängnäs

PS. När du fyller i din hälsodeklaration kommer du att få lämna vissa personuppgifter. Om du inte vill eller kan uppge dina personuppgifter, till exempel om dina personuppgifter är skyddade eller om du saknar svenskt person- eller samordningsnummer, ber vi dig att istället kontakta oss direkt.

Drop-in & Boka tid för vaccination