Provpaket

Vitaminer och Mineraler

·       Kobolamin ·       Zink
·       Folat ·       Mg
·       Järn ·       Natrium
·       Ferritin ·       Kalium
·       Vitamin D

Stickavgift ingår, Paketpris 1400:-

Sköldkörteln

·       T3 ·       TPO-ak
·       T4 ·       TRAK
·       TSH

Stickavgift ingår, Paketpris 1200:-

Njurprover

·       Ca (fritt) ·       Kreatinin
·       Natrium ·       GFR
·       Kalium

Stickavgift ingår, Paketpris 420:-

Leverprover

·       ASAT ·       GT
·       ALAT

Stickavgift ingår, Paketpris 300:-

Ledvärksprover

·       MCV ·       CRP
·       Erytrocyter ·       TPK
·       EVF ·       MCHC
·       Hb ·       MCH
·       RF ·       CCP-ak IgG

Stickavgift ingår, Paketpris 1300:-

Blodstatus

·       Hb ·       MCH
·       EVF ·       TPK
·       MCV ·       LPK
·       MCHC ·       Erytrocyter

Stickavgift ingår, Paketpris 500:-

Hjärttest

·       HDL ·       Triglycerider
·       LDL ·       Erytrocyter
·       HbA1c ·       LPK
·       B-Glukos ·       MCV
·       Hb ·       MCH
·       EVF ·       MCHC
·       Trombocyter

Stickavgift ingår, Paketpris 1000:-

Övrigt

·      Testosteron 250:- ·       EKG 600:-
·       PSA 400:-

Vid enstaka provtagningar tillkommer en stickavgift på 250:-. I Paketpriserna och vid PSA samt vid EKG ingår provsvar via brev från läkare. Önskar du boka ett läkarbesök för personlig genomgång av dina provsvar tillkommer en kostnad på 1600:- för besöket.