Provpaket

Vitaminer och Mineraler

·       Kobolamin 290:- ·       Zink 190:-
·       Folat 155:- ·       Mg 70:-
·       Järn 160:- ·       Natrium 60:-
·       Ferritin 110:- ·       Kalium 60:-
·       Vitamin D 260:-    

Stickavgift ingår, Paketpris 1360:-

Sköldkörteln

·       T3 80:- ·       TPO-ak 220:-
·       T4 160:- ·       TRAK 370:-
·       TSH 200:-    

Stickavgift ingår, Paketpris 1050:-

Njurprover

·       Ca (fritt) 60:- ·       Kreatinin 60:-
·       Natrium 60:- ·       GFR 125:-
·       Kalium 60:-    

Stickavgift ingår, Paketpris 400:-

Leverprover

·       ASAT 60:- ·       GT 60:-
·       ALAT 60:-    

Stickavgift ingår, Paketpris 280:-

Ledvärksprover

·       MCV 60:- ·       CRP 60:-
·       Erytrocyter 60:- ·       TPK 60:-
·       EVF 60:- ·       MCHC 60:-
·       Hb 60:- ·       MCH 60:-
·       RF 120:- ·       CCP-al IgG 500:-

Stickavgift ingår, Paketpris 1100:-

Blodstatus

·       Hb 60:- ·       MCH 60:-
·       EVF 60:- ·       TPK 60:-
·       MCV 60:- ·       LPK 60:-
·       MCHC 60:- ·       Erytrocyter 60:-

Stickavgift ingår, Paketpris 500:-

Hjärttest

·       HDL 60:- ·       Triglycerider 60:-
·       LDL 60:- ·       Erytrocyter 60:-
·       HbA1c 150:- ·       LPK 60:-
·       B-Glukos 60:- ·       MCV 60:-
·       Hb 60:- ·       MCH 60:-
·       EVF 60:- ·       MCHC 60:-
·       TPK 60:-    

Stickavgift ingår, Paketpris 900:-

Övrigt

·       Testosteron 220:- ·       EKG 600:-
·       PSA 400:-    

Vid enstaka provtagningar tillkommer en stickavgift på 250:-. I Paketpriserna och vid PSA samt vid EKG ingår provsvar via brev från läkare. Önskar du boka ett läkarbesök för personlig genomgång av dina provsvar tillkommer en kostnad på 1600:- för besöket.