Hälsoundersökningar

Körkortsintyg

Besiktat bilen? Säkert men har du kollat din egen hälsa? Kanske dags för en hälsokontroll! 

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan:

Telefon: 016-134479
e-postadress: aros@smedhalsan.se

Liten hälsoundersökning

(Pris 1350 kr, tidsåtgång ca 1 tim)
Sköterskebesök med genomgång av livsstilsanalysformulär.

 • Vikt
 • Längd
 • BMI
 • Blodtryck
 • Hb (blodvärde)
 • Blodsocker
 • Urinsticka
 • Lipidstatus (blodfetter)
 • PEF (lungfunktion – liten test)

För frågor och tidsbokning, fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Stor hälsoundersökning

(Pris 2800 kr, tidsåtgång ca 1 tim.)

Läkarbesök med genomgång av hälsodeklaration

 • Vikt
 • Längd
 • BMI
 • Blodtryck
 • EKG
 • Lyssna på hjärta och lungor
 • Hb (blodvärde)
 • Blodsocker
 • Urinsticka
 • Leverstatus
 • Njurstatus
 • Lipidstatus (blodfetter)
 • PSA för män>50 år
 • TSH T4 för kvinnor

En vecka före läkarbesöket bokas tid för provtagning och EKG.
Vid det besöket får du med dig en hälsodeklaration att fylla i och ta med till läkarbesöket.

Observera att vi inte är en behandlande enhet.

Vi utfärdar inte läkemedelsrecept för medicinsk behandling.

Vissa recept för vacciner är undantaget.

Vid sjukdom, behov av utredningar/remisser etc.  hänvisar vi dig till din vårdcentral.

Tillval vid hälsoundersökning

EKG            600 kr
PSA              400 kr  (prostataprov)
TSH T4         360 kr  (sköldkörtelprov ämnesomsättning)
Leverstatus  280 kr
Njurstatus    400 kr
Audiometri     500 kr (hörselprov)
RTG lungor (tillval vid läkarbesök) 1000 kr

B12 290 kr

D-vitamin 260 kr

Järn 160 kr

Saknar du något prov du skulle vilja ha utfört?
Fråga oss!

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan: