Hälsoundersökningar

Körkortsintyg

Besiktat bilen? Säkert men har du kollat din egen hälsa? Kanske dags för en hälsokontroll! 

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan:

Telefon: 016-134479
e-postadress: aros@smedhalsan.se

Liten hälsoundersökning

(Pris 1200 kr, tidsåtgång ca 1 tim)
Sköterskebesök med genomgång av livsstilsanalysformulär.

 • Vikt
 • Längd
 • BMI
 • Blodtryck
 • Hb (blodvärde)
 • Blodsocker
 • Urinsticka
 • Lipidstatus (blodfetter)
 • PEF (lungfunktion – liten test)

För frågor och tidsbokning, fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Stor hälsoundersökning

(Pris 2600 kr, tidsåtgång ca 1 tim.)

Läkarbesök med genomgång av hälsodeklaration

 • Vikt
 • Längd
 • BMI
 • Blodtryck
 • EKG
 • Lyssna på hjärta och lungor
 • Hb (blodvärde)
 • Blodsocker
 • Leverstatus
 • Njurstatus
 • Lipidstatus (blodfetter)

En vecka före läkarbesöket bokas tid för provtagning och EKG.
Vid det besöket får du med dig en hälsodeklaration att fylla i och ta med till läkarbesöket.

Vid tillval av hörseltest genomförs den vid provtagningstillfället.

Tillval vid hälsoundersökning

EKG             350 kr
PSA              350 kr  (prostataprov)
TSH T4         350 kr  (sköldkörtelprov ämnesomsättning)
Leverstatus   110 kr
Njurstatus     110 kr
Audiometri     380 kr (hörselprov)
RTG lungor (tillval vid läkarbesök) 1000 kr

B12 280 kr

D-vitamin 200 kr

Järn 150 kr

Saknar du något prov du skulle vilja ha utfört?
Fråga oss!

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan: