Allergitest – Allmän XL


 • Mjölk

 • Vete

 • Sojaböna

 • Häst

 • Björk

 • Jordnötter

 • Äggvita

 • Katt

 • Hund

Stickavgift ingår, Paketpris 2500:-

Allergitest – Födoämnen


 • Jordnöt

 • Mjölk

 • Vete

 • Sojaböna

 • Äggvita

Stickavgift ingår, Paketpris 1600:-

Allergitest – Gluten


 • Gluten

Stickavgift ingår, Paketpris 695:-

Allergitest – Djur


 • Katt

 • Häst

 • Hund

Stickavgift ingår, Paketpris 1450:-

Allergitest – Gräspollen


 • Ängssvingel

 • Hundkäxing

 • Engelskt rajgräs

 • Råg

 • Timotej

 • Ängsgröe

 • Luddtåtel

 • Vårdbrodd

Stickavgift ingår, Paketpris 2300:-

Allergitest – Trädpollen


 • Björk

 • Ek

 • Valnöt

 • Asp

 • Vide

 • Bok

 • Lönn

 • Alm

 • Gråal

Stickavgift ingår, Paketpris 2500:-

Vi erbjuder även andra allergipaneler inom flera olika områden så som födoämnen, pollen, djur osv. Vid testning av allergipaneler tillkommer en kostnad om man önskar gå vidare med specifik analys. 

Ni är välkomna att ringa oss om ni har fler frågor och vill veta mer.

Observera att blodtester för allergi aldrig med 100% säkerhet kan fastställa eller utesluta en allergi.